Home

Excel minus procent

Gör så här för att subtrahera tal på olika sätt: Markera alla rader i tabellen nedan och tryck sedan på CTRL+C på tangentbordet. Markera cellen A1 i kalkylbladet och tryck sedan på CTRL+V. Om du vill växla mellan att visa resultatet och formlerna trycker du på CTRL+' (grav accent) på tangentbordet Detta görs genom att enbart visa övriga förändringar procentuellt i Excelarket. Med följande formel markerar du helt enkelt ut den förändringar som sker mellan positiva/negativa värden, men visar den faktiska procenten för övriga celler. Formeln testar om något värde är negativt Om du vill subtrahera 15%, lägga till ett negativt tecken framför procenttalet och subtrahera procent satsen från 1 med formeln = 1-n%, där n är procent andelen. Om du vill subtrahera 15%, Använd = 1-15% som formel. Multiplicera en hel kolumn med tal med en procentsats I kategorin för Procent kan du endast välja hur många decimaler du vill visa, inte påverka vilken teckensnittsfärg negativa tal ska få. Det finns dock en ganska smidig lösning på detta: Att använda sig av villkorsstyrd formatering. Börja med att markera cellområdet som ska få den röda teckenfärgen, i händelse av ett negativt värde

Excel, summa minus procenttal Håller på att skapa en lathund till mitt yrke Jag vill kunna redovisa en summa, som det sedan ska göras ett avdrag på i procent Enter = A1 * ( 1-A2/100 ) i cell A3 för att ha Excel beräkna hitta värdet . Till exempel när du anger formeln med 80 i A1 och 20 i A2 , kommer du att få 64 , värdet av 80 minus 20 procent av 80 Hur man beräknar procent i Excel Även om det inte finns någon grundläggande procentformel i Excel kan du multiplicera ett tal med en procent med hjälp av en formel. Om du till exempel har en kolumn som innehåller siffror och vill beräkna 10% av ett av dessa nummer, anger du 10% i en annan cell och använder sedan en formel med asterisken som multiplikationsoperator Markera ruta B1 ta egenskaper och formatera cellen till procent då får du denna formel för att lägga på en procentsats. =SUM(A1)*(1+B1) Vill dra av som t.ex. rabatter på ett pris så vänder du på formeln med =SUM(A1)*(1-B1 Du kan använda Excel för att beräkna den procentuella förändringen mellan två värden snabbt. I vårt enkla exempel visar vi dig vad du behöver veta för att kunna beräkna saker som hur mycket priset på gas förändrats över en natt eller den andel av ett bestånd som priset stiger eller faller

Subtrahera tal - Exce

 1. Använd procenträknaren för att enkelt utföra procenträkning. Resultaten har avrundats till en noggrannhet på två decimaler. Se mer information om procenträkning. på exempelsidan
 2. ska med Procentuell Med Excel formler du kan öka eller
 3. Procent odejmowania w programie Excel. Po pierwsze, zastanówmy się, jak odliczyć odsetki od liczby jako całości. Aby odjąć procent od liczby, musisz natychmiast określić, ile w wyrażeniu ilościowym będzie określony procent danej liczby. Aby to zrobić, pomnóż oryginalną liczbę przez procent
 4. In this example, the goal is to decrease the prices shown in column C by the percentages shown in column D. For example, given an original price of $70.00, and an decrease of 10% ($7.00), the result should be $63.00
 5. us-tecken framför alla värden som är negativa. (Ladda ner exempelfilen) För att bli lite tydligare i procent-kolumnen vill jag även att ett plus-tecken ska visas framför alla positiva värden dessutom
 6. us 1 i slutet gör helt enkelt talet positivt. I cell C3 anger du = (C2-A2) / ABS (A2) _-1 och i D3 anger = (D2-A2) / ABS (A2) * -1. Ange denna formel i varje cell i rad 3. Du kan kopiera och klistra in formeln från.
 7. us och därför är det bra att kunna. Om du kan använda huvudräkning för att beräkna procent kommer du långt. Genom att veta hur du beräknar procent på en

Hur man använder procenträkning när man jobbar med en enkä Remember, when you type a number followed by the percent sign (%) in Excel, the number is interpreted as a hundredth of its value. For example, 11% is actually stored as 0.11 and Excel uses this underlying value in all formulas and calculations. In other words, the formula =A2*11% is equivalent to =A2*0.11 Hur man använder procent-miniräknaren. Välj först vilket av fallen som matchar ditt problem. Är det en fråga om procentändring eller procentandelar? Säg exempelvis att du vill räkna ut det nya priset av ett par skor som är nedsatta 15%. Välj då den övre räknaren och skriv in -15 som procentändringen Exempel på procenträkning. Hur mycket är 12,5 % av 3 135 kr? 3 135/100 x 12,5 = 391,875

Video: Procentuella beräkningar med negativa tal i Excel

For at gøre det i Excel bruger du formlen =decimaltal * 100. Decimaltallet kan være et tal du skriver ind i formlen, eller en reference til en celle hvori det står. I stedet for at omregne et decimaltal til procent, kan du med fordel vælge at formatere det, så det vises i procent Vil du gerne vide, hvad procenten er af et beløb? Skal vi finde, hvor meget 20% er af 1.000 kr., kan du bruge følgende formel. =(1000*20)/100 = 200. I Excel vil formlen til at udregne procent af beløb se således ud. Læg mærke til at vi ikke dividere med 100, da procentværdien er angivet som procent Najprostszy sposób wyliczenia procentu z użyciem programu excel w wersji 2010 About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test. Hela siten är i och för sig full med smarta exceltips, men på den här sidan samlar jag tips som just är snabba (att beskriva eller lära) och som inte passar in på någon annan av mina sidor.En grundläggande beskrivning av hur du gör ett diagram läggar jag till exempel normalt i fliken exceldiagram, medan ett smart kortkommando eller något annat tricks om diagram kan hamna här Excel provides you different ways to calculate percentages. For example, you can use Excel to calculate the percentage of correct answers on a test, discount prices using various percent assumptions, or percent change between two values. Calculating a percentage in Excel is an easy two-step process

Multiplicera med en procentsats - Exce

Formát procent vždy číslo nebo výsledek vzorce vynásobí * 100 a přidá nakonec symbol %. 0,5 naformátovné na procenta je 50 %, číslo 0,01 je 1% a číslo 1 je v procentech 100%. Symbol % je někdy nutné napsat i přímo z klávesnice. Ale pozor, během psaní nebude ikona v Excelu pro formát % aktivní, protože se dá na buňku. I det här avsnittet ska vi repetera hur vi kan räkna med procent när vi har att göra med procentuella ökningar och minskningar. Beräkna delen vid procentuell förändring I avsnittet om sambandet mellan andelen, delen och det hela kom vi fram till att vi kan beräkna hur mycket en viss del är, om vi vet hur mycket det hela är och hur stor andel av det hela som delen utgör Här hittar du massvis av användbara tips i Excel och kan även ta del av våra Excelmallar som är helt gratis att ladda ned och använda. Inte nog med det, vi tycker att det är viktigt att man enkelt kan komma i kontakt med andra som gillar Excel, därför driver vi excelforum.se, Sveriges största forum för Excel

Substraktion (minus) Multiplikation (gange) Division (dele) Ligninger; Areal - det vigtigste; Areal - Trekanter; Brøker - det vigtigste; Brøker - Plus og minus; Brøker - Gange; Brøker - Division; Procent - det vigtigste; Procent - plus og minus; Procent - moms; Gennemsnit; Gange parenteser sammen; Løsning af andengradsligninge Du kan också öka eller minska cellnummer med procent med funktionen Klistra in special i Excel. 1. För det första måste du ändra en viss procentsats till nummer 1 + procent or 1 procent. För att till exempel öka eller minska cellantalet med 20%, ändra 20% till 1.2 (1 + 0.2) eller 0.8 (1-0.2) och fortsätt sedan till följande steg. 2 Skapa ett diagram med både procent och värde i Excel. För att lösa den här uppgiften i Excel gör du följande steg för steg: 1.Välj det dataområde som du vill skapa ett diagram men exkludera procentkolumnen och klicka sedan på Insert > Infoga kolumn eller stapeldiagram > 2-D klusterkolonndiagram, se skärmdump:. 2 Understand Excel Formulas. To subtract two or more numbers in Excel, create a formula . The important points to remember about Excel formulas include: Formulas in Excel always begin with the equal sign ( = ). The formula is always typed into the cell where you want the answer to appear. The subtraction sign in Excel is the dash ( - ) Tanken var väl dessutom att Excel skulle räkna ut det hela - det är ju liksom det som är vitsen med att göra det i Excel. Svaret från nthe gör ju att du lika gärna kunde använt ett papper. Meningen med Excel är ju att om du nu sätter in andra rabatt-siffror, eller en annan gräns för rabatten, så ska Excel räkna om alltihop automatiskt

Exceltips - Röd färg på negativa procenttal

Specialtecken i språket. Ibland används speciella tecken i stället för ord, så kallade ideogram.Till exempel tecknet % för procent. Denna artikel diskuterar hur dessa tecken bör användas i språket och i vissa fall hur du hittar dem på tangentbordet Ränta-på-ränta i Excel. Att räkna på det här i Excel är ganska enkelt om än lite klurigt. Där finns en formel för just den här typen av beräkningar i Excel som heter: FV() i den engelska version av Excel; SLUTVÄRDE() i den svenska versionen; Den tar precis samma parametrar som i artikeln ovan

Räkna på procent (på olika sätt) Här kan du beräkna procent på fyra olika sätt. Det är inte alltid så lätt att förstå procent så när du väljer i rullistan vilken typ av procentberäkning du vill göra så visas exempel på vad just denna beräkning kan hjälpa dig med (bara den aktiva beräkningens exempel visas). Du kan ange. Conditional Formatting Plus/Minus a Percent. Thread starter Cachilupi; Start date Nov 18, 2009; C. Cachilupi New Member. Joined Oct 13, 2006 Messages 24. Nov 18, 2009 #1 I am using Excel 2007. I have a simple conditional formatting formula that changes colors depending on if column F (Actuals) is greater than or less than column E. I och med att Excel arbetar med tidseriekoder där varje ny dag motsvarar 1 så kan man enkelt räkna ut skillnaden att skriva en formel som tar det större datumen minus det mindre. Om du t.ex. i cell A1 har skrivit in 2019-12-01 och i cell A2 skrivit in 2019-12-24 så kan du med formeln =A2-A1 få reda på att det är 23 dagar kvar till julafton 25. Kassalikviditet Omsättningstillgångar minus varulager i procent av kortfristiga skulder. 26. Balanslikviditet Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder. Soliditet 27. Soliditet Beräknat eget kapital i procent av totalt kapital. 28. Konsolideringsgrad Eget kapital plus 100% obeskattade reserver i procent av totalt kapital. 29 How to type Plus or Minus Symbol [text] in Word/Excel Microsoft Office provides several methods for typing Plus or Minus Symbol or inserting symbols that do not have dedicated keys on the keyboard. In this section, I will make available for you five different methods you can use to type or insert the Plus-Minus Sign on your PC, like in MS Office (ie

Excel, summa minus procenttal - Programmering och digitalt

Förändringen i procent får vi genom att räkna ut förändringsfaktorn, vilket vi gjort i tidigare avsnitt: $$\frac{20}{25} = 0,80$$ Förändringsfaktorn är alltså 0,80. För att få fram den procentuella förändringen räknar vi ut ett minus förändringsfaktorn, eftersom det rör sig om en minskning: $$1 - 0,8 = 0,2 = 20\% $ Like this, we can subtract dates in excel. Things to Remember About Subtract Date in Excel. DATEDIF is a hidden formula in excel. While using direct subtraction, we need to select the latest date first. Then we need to select the old date. Otherwise, we will get the result in minus. Recommended Articles. This has been a guide to Subtract dates. Illustration handla om 50 minus procent white. Illustration av procent, minus - 974468

Minus fem procent . Efter några dagars glädjeyra vände kurserna åter kraftigt neråt på Stockholmsbörsen. Electrolux föll med 8,0 procent. TT. Uppdaterad 2016-02-16 . Publicerad 2008-10-15 . Index stängde över 5 procent minus. Energiaktierna rasade med det fallande oljepriset.. Riksbanken chockerar med att sänka räntan från 0 till minus 0,10 procent. Det är ett historiskt beslut. Beskedet kom i dag vid 09.30

Formatieren von negativen Prozentzahlen, um sie schnellerPercent Change Equation New Minus Old - Tessshebaylo

Ladda ner royaltyfria Minus 25 procent bild med högupplösta 3d utsmält konstverk som kan användas för någon grafisk design. stock vektorer 33678913 från Depositphotos samling av miljontals premium högupplösta stockfotografier, vektorer, bilder och illustrationer Excel Formula If Plus Or Minus. All formula entries begin with an equal sign. A1B1 to return a TRUE or FALSE to identify if the two compared cells are equal but sometimes we need to compare two numbers but allowing a tolerance. Use Formulas For Plus Minus Multiply Divide Ms Excel Part 03 Youtube from www.youtube.com Calculate hours worked and minus lunch time with formulas. The following formulas can help you to calculate worked time a day based on the time records. 1. Enter this formula: =SUM ( (C2-B2)+ (E2-D2))*24 into a blank cell beside your time record cells, F2, for instance, see screenshot: Note: In the above formula: C2 is the lunch start time, B2.

Nettoinflödet (import minus export) av nya textilier per person till Sverige ökade med nästan 30 procent mellan åren 2000 och 2019. Mellan 2019 och 2020 minskade istället nettoinflödet med 12,5 procent per person. Diagrammet ovan visar nettoinflödet (import minus export) av nya textilier, både kläder och hemtextil, mellan åren 2000. Medieköpen: minus 16 procent i mars. Publicerad: 21 april 2009, 07:41. Fallet fortsätter - men inte lika drastiskt som i januari och februari. Investeringarna via Sveriges Mediebyråer minskade med 16 procent under mars jämfört med samma månad 2008. Investeringarna uppgick till1 044 miljoner, knappt 200 miljoner mindre än mars förra året Sämst går det för fackpressen (minus 46 procent) och kvällspressen (minus 43 procent). Totalt minskade dagspressens volymer med 32 procent. - Vi tror inte att de klassiska högsäsongsmånaderna kommer att backa med så här stora volymer, även om 2009 definitivt kommer att bli ett svagare år än 2008, säger Per Rosvall, vd för Sveriges Mediebyråer, i ett pressmeddelande SBB står på minus 17,9 procent och Intrum på minus 17,7 procent. Mest omsatta är Investor och Swedbank, bägge ned med drygt 10 procent. Nordeas fall är ännu hårdare, ned med 11,5 procent. Av storbankerna är det ändå SEB som tar mest stryk, ned med 13,8 procent. Handelsbanken står på minus 11,8 procent. Texten uppdateras

How to remove plus sign or minus sign of data in Excel?

Världen har upplevt ett aldrig tidigare skådat utsläppsras i samband med pandemin, enligt en ny vetenskaplig studie. I Sverige har utsläppen backat som mest med 28 procent, trots relativt begränsade restriktioner. Men nu riskerar utsläppen att öka igen Det som är säkerställt är att det finns en skillnad, inte storleken på skillnaden. Hur stor skillnaden mellan två värden ska vara för att kunna kallas statistiskt säkerställd beror på felmarginalens storlek. Denna beror i sin tur, vid en given konfidensgrad, på urvalets storlek samt på urvals- och beräkningsmetoder Europeiska centralbanken (ECB) sänker den så kallade inlåningsräntan med 0,10 procentenheter till rekordlåga minus 0,50 procent. Dessutom återupptar banken sitt så kallade stödköpsprogram där den från och med den 1 november kommer att köpa tillgångar för 20 miljarder euro per månad

Under juli flög 705 000 passagerare med flygbolaget SAS, en minskning med 75 procent jämfört med motsvarande månad i fjol Melvin Capital, hedgefonden som förlorade stort på sin blankning av Gamestop, gick minus 49 procent det första kvartalet 2021. Det är Bloomberg News som rapporterar om förlusterna, med hänvisning till källor. Fonden föll 7 procent i mars, efter en återhämtning på 22 procent i februari ECB:s styrränta borde vara minus 2,5 procent, baserat på historiska samband. På grund av nollrestriktionen väntar i stället troligt nya långa lån. Det bedömer Nykredit Medievärldens arkiv. Norske Skog: Efterfrågan av tidningspapper minus 5 procent 2011. Publicerad: 8 februari 2012, 08:31 Den globala efterfrågan på tidningspapper minskade med fem procent i fjol enligt Norske Skog BB-ockupationens svar till S: Minus 34 procent. val 2018 Publicerad 10 sep 2018 kl 17.36. Socialdemokraterna rasar 34 procent efter ockupationen av BB Sollefteå. Foto: IZABELLE NORDFJELL / TT NYHETSBYRÅN. Camilla Holmberg

Stockholmsbörsen inledde handeln kring nollstrecket efter gårdagens rekordstängning men har sedan fallit till minus. Vid lunchtid ligger ledande index som följer. • OMXSPI: -0,1%. Stockholmsbörsen avslutar måndagens handel svagt nedåt med storbolagsindex OMXS30 ned 0,2 procent, medan breda OMXSPI backade 0,1 procent.Läkemedelsbolaget Bioarctic rusade närmare 40 procent inför stängning på positiv nyhet för sektorskollega Hur man skriver Procent formler i Excel Microsoft Excel hanterar en stor mängd matematiska funktioner med hjälp av formler . Formler kan utformas för att beräkna många olika värden , från enkla summor till komplex statistisk analys , med hjälp av data i kalkylbladet Enter the formula below, we will just concatenate a minus sign at the beginning of the value as show below. =-&A2. In the other scenario when your data is completely numeric and you want to have a minus sign before each value, just multiply them with -1 as show below. The formula will be =-1*A2. Hope this helped In excel we do not have any inbuilt formula for subtraction or minus, we use minus operator (-) to do the arithmetical subtraction in excel, to subtract two values from each other we need to also use the equals to operator to make minus a formula, for example, = value 1- value 2 is a minus formula where we subtract value 1 from value 2, note that the values should be in the same format to.

How to Calculating percentages with Formulas in Excel

Hur man Dra ifrån en procentsats i Microsoft Exce

In Excel I have two cells. A1 Gwen Stefani B1 =SUMPRODUCT(--(A1:A10=Gwen Stefani)) B1 records a value of 1 (it counts Gwen Stefani in cell A1) My question is this: What is the -- operator called, for want of a better word, and what does it do? Naturally looking up -- in Excel help gets me 50,200 results of - which isn't helpful ; Jag vill kunna sortera en tabell efter talen i en kolumn utan att excel tar hänsyn till plus och minus. Idag när man sorterar går den från minsta negativa talet till högsta positiva talet. Jag vill att kolumnen sorteras som nedan: 5000-5000. 4000-4000. 3000-3000. och så vidare. Stigande eller sjunkande är oväsentligt. Tacksam för svar Det här förutsätter att du har räknat om fördelningen till procent redan i Tabellen. Om du har använt staplad fraktionsstapel (när excel automagiskt omvandlar till 100%) så kommer rådata att visas, dvs antalet ja-svar. då får du räkna ut procenten på kalkylbladet och länka varje dataetikett till rätt cell Excel - indexering till procent. I bilden har jag längst till vänster datum, nästa ett värde (OMXS30 indexutveckling), jag vill ha värdeförändringen i procent i tredje kolumnen. Försökte göra formel men får värdefel, hur skall jag skriva för att det blir procentuell förändring och utveckling

Hur man beräknar procent i Excel - Blog

Share. Postad 21 Januari , 2005. Du behöver veta antal händer som procent förhållande är bestämmt för. T ex; * 13% på 100 händer + 6% på 100 händer = 19/200 = 9,5% totalt. * 13% på 1000 händer + 6% på 100 händer = 136/1100 = 12,4% totalt Ladda ned en kostnadsfri schemaläggningsmall för skolan, företaget eller familjen för att hålla koll på allt. Mallar är tillgängliga för tim-, dag-, vecko-, månads- och årsschema This is a very thorough guide with several methods you can use to insert or type the Plus or Minus Symbol or Sign (±) anywhere on your PC, like Microsoft Word/Excel/PowerPoint, whether you are using the Windows or on the Mac keyboard. You'll learn all the easy methods including the Plus or Minus Alt code shortcut.. Without any wasting much time, let's get started EXCEL 2010 - ARBETSBOK ©THELIN LÄROMEDEL 2011 SIDA 1 ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall du själv skriva in en formel som räknar ut hur mycket pengar som blir över efte Excel is a tool very commonly used by accountants and supports accountant-style spreadsheets. Therefore, entering (100) means having a value of -100, even if there is no minus hyphen! Here is a fun fact, if you enter (-10), Excel will treat it as normal text

Räkna procent, moms - Kalkylprogram - Excel m fl - Eforu

Re: Formula to minus VAT at 20%. If you have £100 in cell A1 (gross), the net value is not £80. If you start with £80 and apply 20%, you'd get £16, so the gross value would be £96. You need to divide by 120, as the gross value is 120%, and then multiply by 100. So the net value would be £83.33, and the VAT would be £16.67 Why two minus signs -- in an excel formula? Using two minus signs next to each other causes the formula to convert a return value of TRUE into 1 and a return value of FALSE into 0. Let's start with a simple logical condition :3 > 2 . Apply this in excel = 3>2 returns TRUE Assistance requested - new to excel and cannot figure out a formula - I am trying to create an excel to keep track of scores for a bowling tournament and need to calculate the game score (amount of pins) to be either plus or minus the average and then obtain a running total for each came, they will be bowling 4 games. I have started with the following columns: AVE / GAME 1 / ± PINS / TOTAL. Kina, minus 23 procent. Nyhetsbyrån Nya Kina (Xinhua) har en bild av pågående börsras i Kina. Undrar vad hajen därnere representerar? Kanske rädsla för att de många lokala protester mot olika saker som pågår i Kina skall utvecklas mot en större samordnad och för härskarna farligare rörelse

ROZKŁROZKŁADMultiplicere med en procentdel - ExcelSkapa ett låddiagram - ExcelGeen les meer - 9789054522416 - bij VBO

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar. Nästa publicering: 2021-05-28. Nationalräkenskaperna (NR) är ett kontosystem som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. I nationalräkenskaperna beräknas bland annat bruttonationalprodukten (BNP), reala sektorräkenskaper och finansräkenskaper Finansministeriet har fastställt grundräntan till minus 0,25 procent från och med den 1 juli till utgången av december Excel Formula Training. Formulas are the key to getting things done in Excel. In this accelerated training, you'll learn how to use formulas to manipulate text, work with dates and times, lookup values with VLOOKUP and INDEX & MATCH, count and sum with criteria, dynamically rank values, and create dynamic ranges Inrikesflygandet minskade med nio procent under 2019. Det visar Swedavias statistik som bygger på det statliga bolagets tio flygplatser, skriver TT. Utrikesflygningarna sjönk också men inte lika mycket - minus två procent. Totalt sett minskade flygresandet med fyra procent till och från de tio flygplatserna

 • SEB kontor Solna Centrum.
 • DKB Tagesgeldkonto Zinsen 2021.
 • Zelf woordzoeker maken.
 • ILD meaning.
 • HODL crypto coin.
 • BLOX support.
 • CoinDesk The Hash.
 • Tongerenseweg 28 Epe.
 • Vad behöver man i ett kök.
 • No caller ID UK iPhone.
 • Cryptography Python.
 • Herradura Reposado Tequila.
 • Fev1/vc.
 • BTC bank account.
 • SJV Rosmalen.
 • Japanese Puzzle box.
 • Charles Schwab buys TD Ameritrade.
 • N26 login.
 • Crypto Labs.
 • Supply chain articles 2021.
 • Husförsäljning offentlig auktion.
 • Solgar aanbieding.
 • Gold shop Amsterdam.
 • Vodafone Mailbox nicht erreichbar.
 • Vattenfilter Clas Ohlson.
 • Quinyx max hamburgare.
 • A flat note on piano.
 • Poppels Winter Ale.
 • How much Does a Ball Pit cost.
 • Vem uppfann pianot.
 • Hyra stuga Halland.
 • Företräda engelska.
 • How to send XRP from Uphold to Coinbase.
 • Danske Bank ISK fonder.
 • Obfr.
 • Medvetenhet synonym.
 • SCA skog karta.
 • Civilekonom.
 • En lämplig inledning på ett korsord.
 • Ishares core stock.
 • Blockchain hardware.